Kurumsal

Politikalarımız

Kalite Politikamız;

Proses teknolojileri konusunda; sürekli bir gelişim içerisinde dinamik, yenilikçi, araştırıcı, takipçi, denetleyici yaklaşım ile taahhütlerimizi gerçekleştirip hedeflerimize ulaşmaktır,

Çevre Politikamız;

ASTEC Endüstri Tesisleri A.Ş. firması olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye en az zarar veren teknoloji ve prosesleri seçip, doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıp, oluşan atıkların uygun şartlarda bertaraf edilmesini sağlayarak çevre üzerindeki etkilerimizi asgari düzeye indirmek amacıyla;

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

ASTEC Endüstri Tesisleri A.Ş. firması olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ’ne ilişkin bütün yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, tüm çalışanların sağlık, güvenlik, çalışma ortamı açısından çalışılabilir bir iş ortamında olmalarını temin için;