Endüstriler

Biomass

Biomass, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biomass, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda Biomass, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir.

Biomass kaynaklarına biraz daha detaylı bakacak olursak bu kaynakların hayatımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıktığını görebiliriz. Örneğin; odun, ayçiçek ve soya gibi yağlı tohum bitkileri, buğday samanı, fındık kabuğu, tarımsal atıklar, çay atıkları, zeytin çekirdeği ve posası, atık kağıtlar, meyve sebze kabuğu gibi evsel organik atıklar, otlar; sap ve kök gibi diğer bitkisel atıklar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, atık su arıtma tesisi çamurları Biomass için kaynak oluşturmaktadır.

Yüzyıllardır geleneksel ve ağırlıklı olarak evsel ısıtmada kullanılan Biomass, gelişen proses teknolojileri sayesinde elektrik üretimi ve yan ürün olarak ta gübre (katı/sıvı) olarak kullanılmaya başlanmıştır. Biomass yatırımlarına verilen kamu teşvikleri ile hızlı bir gelişim dönemine girmiş ve biyokütlenin payının önümüzdeki dönemde artacağı öngörülmektedir.

ASTEC Biomass Endüstrisinin yeni yatırım ve kapasite arttırımı projelerinde gereksinimlerin belirlenerek, sorunsuz ve verimli çalışan proseslerin oluşturulmasında ilgili olduğu proses mühendislik hizmetlerini sağlamaktadır.

Ürünler:

Çözümlerimiz: