Endüstriler

Gübre

Gübreler, tarımsal üretim sonucu topraktan eksilen bitki besin maddelerini tekrar toprağa kazandıran ve toprağın verim gücünü artıran maddelerdir. Gübreler, tarımsal üretimi artırmanın yanı sıra gıda kalitesini de yükseltmenin en etkin araçlarındandır. Diğer tarımsal girdilerle karşılaştırıldığında gübreler, tek basına %40’ın üzerinde verim artısı sağlayarak dünya gıda güvenliğine, yasam standardının yükseltilmesine ve açlıkla mücadeleye çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Hızla artan dünya nüfusu ve değişen beslenme alışkanlıklarının yarattığı gıda maddeleri gereksinimindeki artış ve kişi basına düsen ekilebilir alanların azalması, birim alandan daha fazla bitkisel üretimi gerektirdiğinden gübrelerin bugün olduğu gibi gelecekte de sürdürülebilir tarımın en önemli girdilerinden biri olması kaçınılmazdır. Bugün birçok ülke, uzun vadeli çıkarlarını dikkate alarak ihtiyaçları veya ham madde kaynakları durumuna göre değişen ölçeklerde ulusal gübre endüstrilerini kurmuşlardır.

Küreselleşme, artan rekabet, yüksek üretim gereksinimleri ve giderek daha sıkılaşan çevre standartları Gübre Endüstrisinde firmalar üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktır.

ASTEC Gübre Endüstrisinin yeni yatırım ve modernizasyon projelerinde gereksinimlerin belirlenerek, sorunsuz ve verimli çalışan proseslerin oluşturulmasında orta ve büyük ölçekli projelerde sorumluluk almaktadır.

Ürünler:

Çözümlerimiz: