Endüstriler

Maden ve Mineral

Dünyada ve Türkiye'de madencilik gelişmiş sanayi kollarından biridir. Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Ayrıca bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye'nin madenlerinin tamamı henüz belirlenmemiştir. Maden arama çalışmaları hızla devam etmekte ve yeni maden yatakları bulunmaktadır. Ülkemizin madenciliğinin şu andaki üretimi, tümüyle kendi endüstri kuruluşlarımızın gereksinimine yönelik değildir. Bir kısmı ham olarak ya da yarı işlenmiş halde dışarı satılmaktadır.

3213 sayılı Maden Kanunu'na göre "Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir. Madenler, devlet ya da üretilen madenden devlet hakkı ödenerek özel veya tüzel kişiler tarafından işletilebilir.

ASTEC maden ve cevher hazırlama tesislerinde yeni yatırım ve modernizasyon projelerinde, ön laboratuvar ve pilot testlerin yapılması, komple tesis tasarımı, proses ekipmalarının dizayn ve imalatı, elektrik-otomasyon sistemi ile tesisin montaj ile devreye alma işlemelerini gerçekleştirmektedir.

ASTEC maden ve mineral endüstrisinin gereksinimlerinin belirleyerek, sorunsuz ve verimli çalışır prosesler oluşturmak için orta ve büyük ölçekli projelerde sorumluluk almaktadır.

Ürünler:

Çözümlerimiz: