Endüstriler

Kimya

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya sektörü hemen hemen bütün sanayi dallarına yönelik hammadde ve ara ürün üretiminde bulunması nedeniyle, gerek kimya sanayinin gerekse diğer sanayilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Kimya Endüstrisi ürünlerinin yaklaşık % 30'u nihai tüketiciye yönelik üretilmekte, % 70'i ise tekstil, elektrikli eşya, metal, madeni ürünler, inşaat, otomotiv, kağıt ve hizmet sektörü başta olmak üzere diğer ekonomik sektörlere hammadde ya da ara mal olarak verilmektedir.

Kimya Endüstrinin kolay ve güvenilir üretim ve yönetimi, temelde doğru proses tasarımı ve her adımında kontrol edilmesiyle mümkündür. Proses mühendisliğinin önemi, üretimdeki değişkenlerin niteliği ve niceliğin fazlasıyla etkin olmasından dolayı en az hatayı kabul edecek şekildedir. Bundan dolayı üretimde, prosesinin laboratuvar çalışmalarından ekipman imalatına kadar kalite eşiğinin yükselmesi gerektiği gibi bunun yanında montaj ve devreye alma çalışmalarında da aynı beklenti geçerli olmaktadır.

ASTEC Kimya Proseslerinizde; yeni yatırım ve mevcut kapasitenizin genişletilmesi ve verimliliğin artırılması için zorlu çevre koşullarında uzun süreli hizmet için tasarlanmış özelliklere sahip tesis ve proses ekipmanlar çözümleri ile hizmet vermektedir.

Ürünler:

Çözümlerimiz: