Proses Çözümlerimiz

Isı Değiştiriciler ve Kondenserler

Endüstriyel prosesler de ısı değiştiriciler; farklı sıcaklıkta ki iki akışkan arasında ısı alışverişine yardımcı olabilmektedir. Kimyasal prosesler de kullanılan reaksiyonlar ve fiziksel işlemler, farklı seviyelerde de olsa, her zaman enerji değişimi gerektirmektedirler. Kimyasal üretim proseslerin de kararlı durumda çalışma için bu enerji değişiminin, soğutma veya ısıtma uygulanarak karşılaşması gerekmektedir. Bu nedenle kimyasal prosesler de ısı değiştirici kullanımı vazgeçilmezdir.

ASTEC Endüstri; Isı değiştiriciler ve kondenserlerin prosese ve uygulama yerine bağlı olarak bilgisayar destekli programlar yardımıyla tasarımı, boyutlandırmasını ve ekipmanın temel/detay projelerinin hazırlanmasını, konusunda bilgi ve deneyim sahibi kimya mühendisi ve makine mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Proseslerimizde kullanmış olduğumuz ısı değiştiriciler direkt temaslı ve indirekt temaslı olmak üzere iki temel sınıfa ayrılmaktadır.

Isı Değiştirici ve Kondenser tasarım/imalat aşamalarımız;

Proses Ekipmanlarımız: