Proses Çözümlerimiz

Kurutma Tesisleri

Kurutma prosesleri, yaş ürün besleme ekipmanları, ana kurutucu sistemi, kurutucudan çıkan katıya depolama öncesi uygulanan son işlemlerin uygulandığı ve ürünün pazar ihtiyaçları\sınırlamaları nedeni ile gerekli boyut dağılımının sağlanması için elenmesi, depolama karakteristiklerinin yükseltilmesi için soğutulması gibi ekipmanlar ile kurutucu tesisinden çıkan gaz faza uygulanan işlemlerden (katı kaçaklarının minimize edilmesi, çevre yasalarına uyumun sağlanması için arıtılması gibi) oluşmaktadır.

Kurutucu sistemlerinin işletme maliyeti üzerindeki payı düşünüldüğünde, koşulları en iyi sağlayan optimum prosesler tercih edilmektedir. Kurutma prosesleri tasarımları konusunda bilgi ve deneyim sahibi kimya mühendisi ve makine mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Proses Ekipmanlarımız: