Proses Mühendisliği

Pilot Tesislerimiz

İyi planlanmış ve doğru çalışan bir pilot tesis, teknik riskleri azaltır ve proses başarısını arttırır, ASTEC Endüstri olarak proseslerinize uygun geliştirilen pilot tesislerimiz:

Pilot tesisler, teknolojilerin, akış şemalarının, hammaddelerin, ara ürünlerin ve nihai ürünlerin özelliklerinin ortaya çıkarılmasında ana unsurlardır. Bunlar, büyük ölçekli yatırımlar yapmadan önce teknolojileri ve prosesleri küçük bir ölçekte test etmenizi sağlar. Başarılı tasarlanmış bir pilot test, operasyonel esnekliği mümkün kılar. Bu esneklik, pilot operasyonların gücüdür. Pilot tesis çalışmaları, mevcut işletilmekte olan prosesler de yeni teknolojiyi değerlendirmek, farklı ürün türlerini incelemek veya ana tesisteki üretime ara vermeden sorunları çözmek değerlendirilebilir. ASTEC Endüstri’nin pilot tesis çalışmalarında birçok deneyime sahiptir. Tüm pilot tesis faaliyet prosedürleri ve felsefesinin yanı sıra, gizlilik, sağlık, emniyet ve çevre konularında da belirleyici protokoller sunmaktadır.