Proses Mühendisliği

Mühendislik Hizmetlerimiz

ASTEC Endüstri olarak, geniş deneyimi sayesinde, aşağıdaki mühendislik disiplinlerinde uzmanlık alanına giren konularda temel ve detay mühendislik hizmetleri sunabilir:

ASTEC Endüstri , bir yatırımın en erken aşamalarında aşağıdaki hizmetleri sağlayabilir:

Firmanın başlıca uzmanlık alanları şunlardır:

ASTEC Endüstri ’in tasarım ve mühendislik aktivitelerinde başlıca hedefi güvenliktir.Bu nedenle, ASTEC, projenin güvenli bir şekilde yürütülebilmesini mümkün kılmak ve tesisin işletilebilirliğini ve güvenli bakımını sağlamak için Projenin yapısına uygun güvenlik yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşım kavramı güvenlik gözden geçirmeleri yoluyla tasarımdaki tehlikelerin tanımlanması, bunları azaltacak tasarım çözümlerinin seçilmesi ve bu yolla fabrika ve proses tasarımlarının, uygulanabilir olduğu ölçüde, doğaları gereği güvenli olarak işletilebilmelerini sağlamaya dayanır.